Kapcsolat

                         ▼

       FM - design Építésziroda

    2220 Vecsés, Damjanich u. 48.

            

             +36 (20) 494 3096

        fmdesign1995@gmail.com

        adószám: 13815402-2-13

                     GPS: 

               É: 47°24'25"

               K: 19°14'38"

                    Térkép

                        ▲    

Szavazás

Melyik stílus áll hozzád közel?

Szavazok

YouTube

Facebook

Aktuális munkáink vázlatai,
skiccek, 3D látványtervek, fotók

Egyéb épületek, építmények tervezés menete

Az építési engedélyezési eljáráshoz kötött épületek tervezési menetének leírása: 

300 m2-nél nagyobb többlakásos lakóépületek, és azok a 300 m2-nél nagyobb lakóépületek amelyeknek az építtetője nem természetes személy, vagy természetes személy esetén nem saját részre építi.

Minden egyéb nem lakó funkciójú épület, építmény: Csarnok, Ipari és Gazdasági épületek, közösségi épületek, garázs, tároló, stb.


 Egyes épületeknél lehetnek olyan adottságok, vagy helyi szabályzások, ahol további terveket is el kell készíteni, esetleg engedélyek beszerzése is szükséges lehet stb.. azokat külön jelezzük az aktuális szakasz leírásában.

A megbeszélések irodánkban történnek. A személyes találkozás fontos a tervezés megbeszélésekor, a vázlattervek elfogadásakor, és a kész tervek aláírásakor. Természetesen a többi egyeztetés is történhet személyesen, de ha ez korlátokba ütközik, vagy a gyorsaság fontos tényező, megoldható telefonon vagy e-mailen is.


Meglévő épületnél:

Meglévő épületét bővítené, továbbépítené, vagy az elrendezés nem ideális és átalakítaná ezért felmerül az épület további sorsának a kérdése. Mihez lehet kezdeni vele a későbbiekben? Mire használható, gazdaságos-e egyáltalán? Bővítésre, továbbépítésre alkalmas-e? És ha igen milyen formában? stb. Vagy esetleg le kéne bontani? (Amennyibe bármi okból bontásra kerül az épület mi elkészítjük hozzá a szükséges dokumentumot, akkor az új épület tervezés menete szerint haladunk tovább.)

Szakvélemény:

A fentebb leírt kérdésekre csak az épület átvizsgálása adhat választ. Kimegyünk a helyszínre, megnézzük az ingatlant és mindent átbeszélünk. Egy épületet nem minden esetben szakvéleményezünk, tehát ezt nem kell mindig elvégezni, ez épület függő! A szakvéleményezés előtt árat adunk, elfogadás esetén történik az épület szemrevételezése, szakvéleményezése. A szakvélemény ára jóváírásra kerül, ha a további tervezésre is megbízást kapunk. A szakvéleményről bővebben is tájékozódhat.

Felmérés:

A helyszínen megbeszéljük a lehetőségeket, ha a tervezésre a megbízást megkapunk, akkor felmérjük az épületet és elkészítjük a meglévő állapotról a tervdokumentációt. A felmérési dokumentumot fel kell majd tölteni az új tervekkel együtt. (A felmérési terv ára tájékoztató jelleggel az árak alatt olvasható, pontos árat az előzetes megbeszélésen tudunk mondani.) 

Passzívháznál: Felújítani, átalakítani, hozzáépíteni passzív minőségben is lehet!

→ Mi számítógéppel elkészítjük a felmérési tervet.

A meglévő és az új épület tervezésének a menete innentől egyforma.

Új épület tervezése:

1. megbeszélés:

Az árajánlat elfogadása utáni első megbeszélés. Mindenre kiterjedő egyeztetés, kb. 2-3 órát kell rá szánni. Tervezői szerződés tervezet egyeztetése, aláírása. A tervezési program összeállítása. A terv mindenre kiterjedő részletes átbeszélése, elképzelések, kérések, lehetőségek, anyagok, színek, megoldások.

Az építtető részéről egy jól átgondolt tervezési program. Ez gyakorlatilag a funkció meghatározása, a létesítendő helyiségek számát, kb. méreteit, és az elképzeléseket tartalmazza. Segítünk a  jól átgondolt pontos program összeállításban.  Fontos számunkra egy jó kapcsolat kialakítása, célunk minél jobban megismerni az építtető elképzeléseit, ezáltal egy számára! élhető épületet tervezni. Tapasztalatainkat mi is megosztjuk és javaslatokat teszünk a legoptimálisabb megoldásokra. Az is nagyon fontos, hogy az építtető is minden apró részletet osszon meg velünk, hogy hogyan is szeretne majd élni, és azt is elmondja, hogy milyen anyagi lehetőségek állnak majd a rendelkezésére. A megbeszélésen közösen gondolkozunk, összhangba hozzuk az elképzeléseket a megvalósíthatósággal. Mindenre kiterjedően rögzítjük az elképzeléseket. Vannak akik kockás papíron hozzák elképzeléseiket, van, aki valamilyen tervező programmal készített vázlattal érkezik, esetleg újságot, fotókat kapunk stílus elképzelésekről, épületekről. Ezek jó kiindulópontok lehetnek az elképzelésekről, mindenképpen jó ha vannak, de ezek mellé figyelembe kell venni az előírásokat, helyi szabályzatokat, telek tájolását, beépítési távolságokat, stb. Sokszor az építtető elképzelése a beépítésről más, nem felelnek meg az adott előírásoknak. A mi feladatunk, hogy az ingatlanra az elképzeléseket ötvözve az előírásokkal, megtaláljuk az optimális megoldást, és megvalósítsuk az építtető elképzeléseit.

Passzívháznál: Minden épületet nagyon át kell gondolni, de egy passzívházat különösen. Már az első megbeszélésen el kell dönteni, hogy az épület passzívház lesz-e, mert abban az irányban kell majd továbbhaladnunk. Az Építtetőnek mérlegelnie kell, hogy a tervezésnél az alacsony energiájú ház, vagy a szigorúan vett passzívház a német minőség legyen a cél. Hogy mire kell figyelni, és milyen követelményrendszernek kell megfelelni a passzívháznak tervezésekor, avval az építésznek kell elsősorban tisztában lennie. Az építész tájékoztatja, elmagyarázza az Építtetőnek ezeket a követelményeket, aki az ismeretek birtokában, a tervezés különböző fázisaiban, felelősségteljes döntést tud hozni a tervezett épülettel kapcsolatban.

→ Helyszíni szemle. (ha még nem történt meg). Kimegyünk a helyszínre megismerjük a környezetet, a telekadottságokat, növényzetet, fényképfelvételeket készítünk.

A megbeszélés után most rajtunk a sor, elkezdjük a tervezést amivel Készül az alaprajzmegbíztak bennünket. Készítjük az elvi alaprajzi vázlatokat a megbeszélés alapján. Ismerjük az előírásokat, igényeket, a részletes tervezési programot. Skiccet, ún. elvi vázlatot készítünk a megbeszélés alapján számítógépes programmal. Ezek a különböző szintekről készített alaprajzi "vázlatok". Bár vázlat a neve konkrétan ki van találva minden. Látszanak a térkapcsolatok és pontos méretekkel rendelkezik, és be is van bebútorozva. Ilyenkor még általában nem készül homlokzati terv az épületről, de ez nem azt jelenti, hogy nem gondolkozunk tömegben már a kezdetektől. Minden mindennel összefügg, (sok rajzot készítünk, de csak a mindennek megfelelőt mutatjuk majd be egy következő fázisban) de addig amíg az alaprajzban nem tisztázódtak a végleges kapcsolatok, nem szeretnénk egy újabb bizonytalan pontot vinni a döntésbe.

2. megbeszélés:

Elkészült az alaprajz. A bebútorozott, méretezett, alaprajzi vázlatot ismertetjük, átbeszéljük. Mindenképpen alaposan át kell gondolniuk az épületet. Az épülettervezés új épület tervezésekor az elfogadott alaprajzi vázlattervig ingyenes! Azt szoktuk javasolni, ha jó is a tervezett megoldás mégis aludjanak rá egyet. Ha kialakult az alaprajz, tetszik a végleges elrendezés, a Megrendelő azt elfogadta, a teljesítésigazolás aláírása után, itt esedékes az első részletfizetés. Vázlatterveket csak aláírt tervezői szerződés, és az első részletfizetés után áll módunkban odaadni, elektronikus és (vagy) nyomtatott formában. A további köztes megbeszélések lehetnek személyes találkozások, de az egyeztetések történhetnek levelezés útján is.

→ Ha vannak, módosításokat végzünk az alaprajzon az építtető kérése Épületeink 3D látványterei, minőségi kidolgozásaszerint, ha tökéletes az alaprajz akkor állunk csak neki a 3D látványterveknek. A vázlattervet továbbgondoljuk és felruházzuk azzal a stílussal, homlokzattal, amit a Megrendelő elképzelt. Készítjük a 3D-s külső homlokzati terveket a megbeszéltek szerint.

Passzívháznál: A terv készítésekor nekünk csomóponti részletességgel végig kell gondolni az épület kialakítását. A nyílászárók méretezése, elhelyezése, illetve azok pontos osztása, esztétikai megjelenése, magassága stb. az árnyékolás végiggondolása, ez energetikai szempontból nagyon fontos tényező.  Az Építtetővel mindent egyeztetünk, már most döntenie kell, milyen típusú nyílászáró lesz majd beépítve.

3. megbeszélés:

Kidolgoztuk a 3D-t. A látványterv ismertetése, bemutatása. Az épület Az Utánpótlás Centrum 3D látványtervekülső körbejárása, minden irányból bemutatása, színekkel, anyagokkal, valósághű színes HD fotókon keresztül. Látszik falazat, a nyílászárók elhelyezése, a tető hajlásszöge, már térben is látjuk az épületet. Kültéri 3D látványtervet minden épületünkhöz készítünk. (Elfogadás esetén a teljesítés igazolás aláírása után, a másodi részletfizetés esedékessége.)

→ Az elfogadott 3D után készítjük a műszaki leírást, a szükséges további terveket is és véglegesítjük az építész munkarészt.
Ha szükséges, vagy kötelező egyes esetekben akkor (talajmechanikai szakvéleményt) talajvizsgálati jelentést készíttetünk, (díjazása a tervezési szerződésben rögzítetteknek megfelelően) de külsős anyagot is be tudunk fogadni.

Szakági tervezők bevonása, az egyéb tervek elkészítéséhez szükséges adatok bekérése.
Továbbá ha szükséges szakhatóságok bevonása, vagy ha a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) előírja tervtanácsi állásfoglalás vagy településképi véleményezés beszerzését, akkor elkészítjük hozzá a szükséges tervdokumentációt és elindítjuk az eljárást. (díjazása a tervezési szerződésben rögzítetteknek megfelelően)

A Megrendelővel mindig egyeztetünk az álláspontokról.

Passzívháznál: Itt be kell vonni szakági tervezőket is a munkába, és külön szakáganként el kell készíteni a PHPP számítást az előzetes megfelelőségről. A német Passivhaus Institut intézetnek a terek megküldése, minősítés.(a PHPP és a minősítés díjazása a tervezői szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik.)

4. megbeszélés:

Kész az építési engedélyezési terv. Kidolgoztuk, véglegesítettük, komplettíroztuk a tervet, amit átadunk a Megrendelőnek a megbeszélteknek megfelelően elektronikus formátumban, Ha kell továbbítjuk szakhatóságokhoz is, továbbá feltöltjük az elektronikus rendszerbe engedélyeztetésre. (a teljesítés igazolás aláírása után, itt esedékes a harmadik részletfizetés, végszámlázás.) Míg várjuk a jogerős építési engedélyt, ha kell addig készülhetünk a  kiviteli terv részleteinek megoldására.


Mennyi időt vesz igénybe egy terv elkészítése Kiviteli tervek:

A további kiviteli tervek a jogszabályban meghatározottak. Van, hogy Kiviteli tervek készítése szükség és igény szerint. egyáltalán nem kell, van, hogy csak részleges, van amikor teljes komplett kiviteli terveket kell készítenünk. Ezt egyeztetjük a Megrendelővel, hogy mi kell az ő esetében és aszerint haladunk tovább.

Ha kiviteli tervet kell készíteni, ahhoz szükséges szakági tervezők bevonása. Az építész és statikai- tartószerkezeti terveket mi készítjük, az előzetes megbeszéléseknek megfelelően. (Az építész és tartószerkezeti kiviteli tervek kiegyenlítése két egyenlő részletben történik, az első részlet a kiviteli tervek megrendeléskor esedékes, a második részlet a kész kiviteli tervek átadásakor történik számla ellenében.)

Az egyéb terveket szakági kollégák készítik. A kollégáknak elküldjük az engedélyezési terv dwg. formátumban lementett tervváltozatát a továbbtervezéshez. Velük az építtetőnek szükséges egyeztetni. A kollégák kidolgozzák a szakági terveket, egyeztetnek az Építtetővel míg a kiviteli terv kész nem lesz. Nagyobb beruházásoknál generáltervezést is vállalunk. Kissebb projekteknél általában mi "csak" ajánljuk kollégáinkat akik az Építtetővel külön megállapodás keretében vállalják a tervek elkészítését. De nem zárkózunk el attól sem, ha Ön külsős kollégákat szeretne bevonni, nekik is biztosítjuk a  komplett dwg. engedélyezési terveket. (a szakági munkarészek díjának kiegyenlítése a szakági tervezőkkel megbeszélteknek megfelelően történik.)

Passzívháznál:komplett kiviteli tervek készülnek minden szakágról.

Javasolt kiviteli tervek: ha szükségét érezzük (esetenként további) kiviteli tervek készítésének, akkor azokra javaslatot teszünk. Lehetnek az épületnek olyan bonyolult részei, aminek korrekt megvalósításához szükséges lehet a tervek elkészítése. Indokainkat, észrevételeinket megbeszéljük a Megrendelővel, aki ezek ismeretében hozza meg a döntését.A kivitelezésben való részvétel:

Bár már korábban sokszor esett szó a megbeszéléseken a A kivitelezés szakmai kísérése, minősgbiztosításkivitelezésben való részvétel lehetőségeiről, ezt most ismét átbeszéljük.

Kivitelezés közben is számíthat ránk. Tervezői támogatással és tanácsadással állunk rendelkezésére. Igény esetén segítünk a megfelelő kivitelező kiválasztásában, mesterembereket, építési vállalkozókat, generál kivitelezőt ajánlunk.

Épületeinkre műszaki ellenőrzést vagy  tervezői művezetést vállalunk.

A Megrendelővel minden részletre kiterjedően egyeztetünk a kivitelezési közreműködésben való részvétel feltételeiről. Árajánlatot adunk.
Elfogadása után, megállapodunk.
Részt veszünk a kivitelezésben a megállapodás szerint.
A kivitelezés befejezésével (vagy a megállapodás szerint) az átadás-átvételt lebonyolítjuk. A munkát végszámlázzuk.

Passzívháznál: Különösen fontos a műszaki ellenőrzés. Ez egy minőségbiztosítás a minőségi épület megvalósításához. Fontos szerep jut a műszaki ellenőrnek a kivitelezés során. Figyelemmel kísérjük, hogy a helyszínen valóban a tervek gyakorlatba történő pontos átültetése megtörténik-e, avagy sem, esetleg csak részben, ekkor az eredmény már nem elfogadható. A kivitelezés végén van egy szigorú energetikai vizsgálat, ez a Blower Door teszt, amin az elkészült épület vizsgázik, hogy valóban energiahatékony lett-e az épület. Ha igen, csak akkor kap passzív minősítést! Mert hiába jó egy minősített terv, ha azt a kivitelezés során már nem úgy valósítják meg, nem lesz a házból Passzívház! 

Kérjen ingyenes árajánlatot!

↑ lap tetejére

főoldal