Kapcsolat

                         ▼

       FM - design Építésziroda

    2220 Vecsés, Damjanich u. 48.

            

             +36 (20) 494 3096

        fmdesign1995@gmail.com

        adószám: 13815402-2-13

                     GPS: 

               É: 47°24'25"

               K: 19°14'38"

                    Térkép

                        ▲    

Szavazás

Melyik stílus áll hozzád közel?

Szavazok

YouTube

Facebook

Aktuális munkáink vázlatai,
skiccek, 3D látványtervek, fotók

► ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS - TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

Eladná vagy bérbe adná ingatlanát, vagy pályázik, esetleg használatbavételhez van szüksége tanúsítványra?

                                      |||||||||||||||||||
Besorolás
Kötelező, ha
Nem kötelező, ha
Tanúsítvány tartalma
Társasházak
Energetikai Audit
Tanúsítás menete, ára, ajánlatkérés
■ Hiteles Energetikai tanúsítványt készítünk.
■ A tanúsítvány kérésére akár másnapra el is készül!
■ A tanúsítvány ára minden esetben az ELKÉSZÍTÉST KÖVETŐEN, UTÓLAG, az átvételkor készpénzben vagy átutalással fizetendő.
■ Budapesten és Pest megyében tevékenykedünk. Budapest, Vecsés, Gyál, Üllő 20 km-es vonzáskörzetén belül, kiszállási díj nincs! Egyéb Pest megyei településeken a kiszállási díj az áron felül +bruttó 3000.-Ft.

Az Energetikai Tanúsítvány: 

Az energetikai tanúsítvány az épületet osztályba sorolja, minősíti, megmutatja energiafelhasználásának hatékonyságát. AA++ -tól ami a legjobb (minimális energiaigényű) besorolás, lefelé egészen JJ >500 % (kiemelkedően rossz) szintig mozog a skála. Értékmérő, mely jelentősen növelheti az ingatlan piaci értékét. Rámutat az épület energetikai szempontból gyenge pontjaira, ezáltal tudni lehet, hogy milyen beruházásra van szükség ahhoz, hogy energiatakarékosabbá tegyük otthonunkat. Ma hazánkban sajnos a lakásállomány nagy többsége  FF - HH osztályba vagy még ennél is rosszabba sorolható. Ha ezeket a lakásokat módunkban állna korszerűsíteni akár hőszigeteléssel, nyílászáró cserével, és a fűtési rendszer korszerűsítésével akkor a háztartások energiafogyasztása jelentősen, harmadára, felére esne vissza. A 100 % besorolást el nem érő épületeknél a tanúsítás tartalmazza a minősített épület energetikailag hatékony,ésszerű, felújítására vonatkozó javaslatokat is.

Készítése:

Új építésű épületek esetében:

Új épület esetében egy energetikai számítást (ami nem tanúsítást jelent) az engedélyeztetési/bejelentési tervvel együtt kell elkészíteni, ami egy várható besorolást ad majd az épületnek, az építész nyilatkozik, hogy az épület megfelel a jogszabályban rögzített energiahatékonysági követelményeknek. Viszont az energetikai tanúsítást a használatbavételhez kell elkészíttetni. 2015 év végéig az építési engedély kiadásakor hatályos jellemzőket vették figyelembe. 2016 januárjától ez azonban megváltozott! Most a használatbavételi engedély kiadásakor érvényben lévő jogszabályoknak, energetikai jellemzőknek kell, hogy megfeleljen a felépített épület, csak akkor kaphatja meg a használatbavételi engedélyt. Jelen pillanatban az érték, aminek az épületnek meg kell felelni az legfeljebb 140 kWh/m2/év lehet. Az energiaigény 2021-től fele lesz a 2017-esnek, akkortól már - helyben termelt - megújuló energiát is használniuk kell a lakóházaknak. A KNE-közel nulla besorolású épületeknél (100-nál kevesebb értéket kapunk) az azt jelenti, hogy az épület  kevesebbet fogyaszt, mint a mai követelmények megfelelő. Így akár BB-től, AA, AA+, vagy AA++ ig (minimális energiaigényű) is lehet, ami a legjobb besorolást jelenti pillanatnyilag. Az energiatakarékos épületekről és a KNE követelményszintekről bővebben itt olvashat.

Meglévő épület esetében:

Menete nagyban függ az épületről rendelkezésre álló adatoktól: milyen tervek, dokumentációk állnak rendelkezésre. A szükséges számítások elvégzéséhez szükség lehet bizonyos esetekben a helyszíni felmérésre is. Ha nem állnak rendelkezésre az épület ter­vei, a tanúsítónak a helyszínen fel kell mérnie a lakás paramétereit:  a szerkezeteket, a fal­vastagságot, a lakás méretét, az épületgépé­szeti berendezéseket, a nyílászárókat stb. Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

 Dokumentumok amik szükségesek (ha megvannak):

          ■ Építészeti dokumentumok (alaprajzok, homlokzati rajzok, metszetek, rétegrend)
          ■ Gépészeti dokumentumok (műszaki leírás a gépészeti rendszerről)
          ■ Nyilatkozat a felelős műszaki vezető részéről a tervnek való megfelelőségről

Energetikai besorolás táblázat (nagyítható):

Ki készíthet energetikai tanúsítványt?

Épületek energetikai tanúsítványát csak energetikai tanúsítói jogosultsággal rendelkező mérnök készítheti el.

Meddig érvényes a tanúsítvány?

Az elkészült tanúsítvány 10 évig érvényes, vagy addig amíg nem alakítják át, vagy korszerűsítik az épületet, akkor újbóli tanúsítvány készítése szükséges. Továbbá amíg a követelményértékek, jogszabályok nem változnak.

↑ lap tetejére

Kötelező a tanúsítvány, ha:

 • új épület építésekor (a használatbavételi engedély kiadásához kérik)
 • adás-vétel esetekor, meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása esetén, már a hirdetésekben is meg kell adni az energetikai besorolás szintjét
 • bérbe adáskor, meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy évet meghaladó bérbe adása esetén már a hirdetésnél is fel kell tüntetni az épület energetikai besorolását.
 • üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetén, (a kötelező előírás a CC besorolás)   
 • 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó állami tulajdonú, hatóságoknak otthont adó épületek esetében, nemcsak a tanúsítvány elkészítése, hanem jól látható helyen történő kifüggesztése is kötelező.
 • Ha egy épületben több önálló rendeltetési egység van és az épület hasznos alapterülete összesen nagyobb, mint 50 m2 akkor is kell tanúsítványt készíttetni a benne lévő önálló rendeltetési egységekre, ha az önálló rendeltetési egység alapterülete önmagában nem éri el az 50 m2-t.
 • Pályázathoz előírják, (általában ekkor két tanúsítás szükséges, egyik a meglévő állapotról szóló, majd a korszerűsítés után a megvalósult állapotot rögzítő tanúsítás)

                 Fontos tudni:

 • A tanúsítvány kiállítta­tása mindig az eladó vagy bérbeadó dolga, így a költségek is őt terhelik.
 • Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell: annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni (azaz az ingatlan nem tartozik a rendeletben felsorolt kivételek közé). A vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette. Az energetikai tanúsítvány egyedi azonosító kódját.                                                                                                           ↑ lap tetejére                                                                                         
                                                                                                                                                      

Nem kötelező tanúsítványt készíttetni, ha:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; (fontos! ez csak különállóépületekre vonatkozik, az 50 m2-nél kisebb társasházi lakásokra nem!)
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • a műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre;
 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.  
                                                                                                                                                       ↑ lap tetejére

Mit, milyen információkat tartalmaz egy tanúsítvány?

 • Megrendelő adatai: név, cím.
 • Ingatlan pontos címét. 
 • A tanúsító adatai: neve, címe és a Mérnök vagy Építész Kamara által nyilván tartott jogo­sultsági száma.
 • Az összesített energetikai jellemző értékét kWh/m2-ban. (megmutatja, hogy alakja, falazata, fűtési rendszere stb. alapján, mekkora a lakás elvi energiaigénye éves szinten egy négyzetmé­terre)
 • A tanúsítványon szerepel egy összehasonlítási érték is, szintén kWh/m2, ami azt mutatja, hogy mennyi lenne az új szab­ványok alapján elfogadott elvi energiafo­gyasztás.
 • Százalékban is megadják, hogy az épü­let elvi fogyasztása mennyiben tér el a követelménytől. 100% feletti értéknél lakásunk több energiát igényel az üzemeltetéshez, mint az új építésű lakásokra vonatkozó aktuális műszaki szabványok előírása. 100% alatti érték azt jelenti, hogy a követelményértékeknél alacsonyabb energiafogyasztású, azaz jobb besorolású lesz az épület.
 • Energetikai osztályba is sorolják az ingatlant, AA++-tól JJ kategóriáig. ahol az AA++ a legjobb, az "JJ" a legrosszabb kate­góriát jelenti.
 • Az energiaosztályt egy színes skálán is feltüntetik, ami segíti a könnyebb eligazo­dást.
 • A lakás, vagy épület energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot is tesz az energia megtakarítás lehetőségeire, korszerűsítésre és hatékony üzemeltetésre  vonatkozóan. A javaslattétel kötelező, kivéve, ha nem lehet költséghatékony felújítást végezni. Ez utóbbi körbe tartozhatnak például a műemlék jellegű épületben lévő lakások.
 • A kiállítás dátuma és a készítő aláírása hi­telesíti a dokumentumot. Az elkészült tanúsítványt (az előírásoknak megfelelően) a tanúsító mérnők feltölti az Országos Építésügyi nyilvántartásba, így az az e-epites oldalon ellenőrizhetővé és lekérdezhetővé válik. Hiteles példánynak az elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány másolatai.
 • A kiállítás dátumától számítottan a tanúsítvány 10 évig érvényes. Kivéve ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, vagy az épületet bővítik, átalakítják, vagy, energetikai korszerűsítést hajtottak végre, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végeztetni.
 • Fotó melléklet.                                                                                                                          ↑ lap tetejére

TÁRSASHÁZAK  ENERGIATANÚSÍTÁSA:

                                   Minden lakásra kell tanúsítvány?

A jogszabály szerint elvégezhető a tanúsítás akár egy lakásra is, de a tanúsítónak ilyenkor is az egész épület, társasház tanúsításával kell kezdeni, majd a lakás egyéni adottságait figyelembe véve korrigálja a számítást, és annak megfelelően sorolja be az ingatlant. Adás-vétel vagy bérbeadás esetén a lakásonkénti tanúsítás szükséges. Használatbavételi engedély kiadásának feltétele az energetikai tanúsítvány megléte. A társasházról ebben az esetben egyetlen összevont energiatanúsítvány készítése elegendő.

                                  Fel kell mérni a lakásokat külön-külön is?

Ha rendelkezésre áll terv az épületről akkor nem kell felmérni. Ekkor csak az esetlegesen felmerülő eltéréseket kell számba venni (ilyenek lehetnek pl. az egyedi, korszerűsített nyílászárók, stb). Ha nincs rendelkezésre álló terv, akkor annyi lakást kell felmérni amennyi típusú különböző alaprajz van. Ezután nincs más hátra, mint a lakások közti különbségek és azok házon belüli elhelyezkedésének tisztázása.

Társasházak tanúsításának az árából lakásszámtól függően kedvezményt is tudunk biztosítani! 

                                                                                                                                                         ↑ lap tetejére


ENERGETIKAI  AUDIT:

Tanúsítás vagy auditálás. Nekem melyikre van szükségem?

Az energetikai tanúsítás abban az esetben szükséges, ha az épület használatbavételét kérik, vagy egy éven túl bérbe adják, vagy eladják az ingatlant.

Auditálni viszont akkor célszerű, ha

 • épületszerkezeti és (vagy) épületgépészeti korszerűsítés előtt állnak
 • energiahatékonysági pályázat előkészítésekor, a megtakarítás kimutatására
 • a saját ingatlan tényleges energiafogyasztását szeretnék megvizsgálni

Az auditálás sokkal alaposabb: 

a konkrét fogyasztói szokásokat, (a teljes energiafogyasztást, hűtés, fűtés, használati meleg víz fogyasztás, villamos energia, háztartási gépek, telekommunikáció, főzés stb.) időjárást is! figyelembe vevő egyedi vizsgálat. Egy adott épület, lakás, adott időszakbeli vizsgálatáról szól. Ezt a vizsgálatot azonban nem lehet összevetni másik épület adataival. Míg az energetikai tanúsításnál kapott értéket egymáshoz lehet viszonyítani, annak az is a célja.

Az auditálás lépései:

 • az épületszerkezet és az épületgépészeti rendszerek szemrevételezése, az egyes elemek azonosítása, működőképességének, beállításának ellenőrzése
 • a szolgáltatók számláinak átnézése, fogyasztási adatok begyűjtése
 • a követelmények meghatározása;
 • a tényleges energiafogyasztás meghatározása, műszeres mérések, (ad hoc) az adott pillanatban történő adatfelvétel, adatrögzítés légállapot, térfogatáramok, hőhordozó hőmérsékletek stb.
 • a tényleges energiafogyasztás összehasonlítása a tervezett értékekkel, ad hoc eredményének az elemzése számításokkal
 • az energiafogyasztás csökkenésére történő javaslatok, kidolgozása számítások és becslések alapján
 • A kapott eredmény az épületre, a gépészeti rendszere és a fogyasztóra együttesen jellemző adatot tartalmazza.

Az auditálás ára:

A ráfordított időtől és a feladat bonyolultságától függ. Az ár minden esetben a Megrendelővel előzetes megbeszélés alapján kerül megállapításra. Az auditálás kifizetése is a megbeszéltek alapján történik.                           ↑ lap tetejére

 


Töltse ki táblázatunkat és mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY vagy AUDIT árajánlatkérés

Energetikai Tanúsítványt szeretnék *:

Audit:

Pontos cím. Helység, utca, házszám, emelet, ajtó:
Hrsz. száma (ha ismert):
Ingatlan fajtája *:


Az ingatlan alapterülete *:
Az ingatlan rendelkezik-e építészeti dokumentumokkal:További dokumentumokkal:


Ha rendelkezik dokumentumokkal. Történt-e változtatás, eltértek-e a kivitelezés során a tervrajzoktól?:
Egyéb, üzenet:
Az Ön neve *:
Telefonszáma *:
E-mail címe *:
Mellékletek 1:
2:
3:
4:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Tanúsitvány készítése


Az energetikai tanúsítás menete:

 • Az ajánlatkérést követően, a tanúsító mérnők kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot a pontos ajánlatadás céljából. Megállapodás esetén időpontot egyeztet a tanúsítás elvégzése céljából.
 • A megállapodott időben kimegy a helyszínre, felméri az ingatlant, megtekinti az adottságokat a szükséges számítások elvégzéséhez. Általában a használt lakások nagy részénél nem áll rendelkezésre a hiteles, a meglévő állapotoknak megfelelő műszaki doku­mentáció. A felmérés megközelítőleg egy fél órát vesz igénybe egy átlagos lakás esetén.
 • Helyszíni szemle után, a tanúsításhoz szükséges adatok ismeretében elkészíti az energiatanúsítványt majd feltölti az elektronikus rendszerbe.
 • Az előzetesen egyeztetett időpontban és módon a kész dokumentumot átadja a Megrendelő részére, és átveszi a tanúsítvány árát.

Az energetikai tanúsítás ára:

 • A tanúsítás ára a ráfordított időtől és a feladat bonyolultságától függ, minden esetben a Megrendelővel előzetes megbeszélés alapján kerül megállapításra.
 • Az energetikai tanúsítvány árát minden esetben az  ELKÉSZÍTÉST KÖVETŐEN, UTÓLAG a tanúsítvány kézhezvételekor kell megfizetni. (vagy átutalással teljesíthető)
 • Kérésére a tanúsítvány akár másnapra el is készül.
 • Társasházak megrendelésénél, lakásszámtól függően kedvezményt is tudunk biztosítani!
 • Az elkészült tanúsítványok (az előírásoknak megfelelően) feltöltésre kerülnek az Országos építésügyi nyilvántartásba, így az e-epites oldalon ellenőrizhetővé és lekérdezhetővé válnak.

Auditálás ára:

 • A ráfordított időtől és a feladat bonyolultságától függ. Minden esetben a Megrendelővel előzetes megbeszélés alapján kerül megállapításra.
 • Az auditálás kifizetése is az előzetes megbeszéltek alapján történik.

Kiszállási díjak:

 • Budapest, Vecsés, Gyál, Üllő 20 km vonzáskörzetén belül, kiszállási díj nincs!
 • Egyéb Pest megyei településeken a kiszállási díj az áron felül +bruttó 3000.-Ft.

 

A tanúsításhoz kapcsolódó jogszabályok:

 

↑ lap tetejére 

főoldal