Középület - Vecsési Futball Club

Vecsési Futball Club
688 m2 - VFC Egyesületi Székház
268 m2 - Lelátók


 

 Középület  Vecsés - 80241

A változó igények miatt a székház épületére 5 változat készült. 
Két építési telken belül, három helyre. 

 
Az első elvi vázlaton kívül a további
4 terv építési engedéllyel rendelkezik. 

              80241/5 - Tervezett 3D látványtervek | 688 m2 VFC és 268 mlelátó épületek - Megvalósítás előtt áll, folyamatban a kiviteli tervek készítése

Az épülettel kapcsolatos igények megváltoztak ezért indokolt volt egy újabb terv elkészítése. Modern és egyszerű tömegformálása az épületnek, mint alapkoncepció megmaradt, de már a pálya felé is ezen „szolíd” arcát mutatja. A nézőterek itt a főépület két oldalán külön épületben helyezkednek el, szintén lapostetős kialakítással. Ezzel harmonizálnak a főépülettel és már-már minimál stílusba hajlóan jelennek meg. A korábbiakhoz képest az egyesület egyik hivatalos színe a piros megjelenése is csökkent, csak a főbejárat kiemelésén, illetve a pálya felőli játékoskijárón, a plasztikus Vecsési Futball Club feliraton és gúla logó berendezéseken jelenik meg. Az egyéb kiemelések antracit színnel történnek. 

             █ 80241/4 - Tervezett 3D látványtervek | 1364 mVFC

A város vezetése egy új futballpályát alakított ki a város szélén, ahová a korábbihoz nagyon hasonló külső megjelenésű, de sok tekintetben eltérő alaprajzi szervezésű épület tervezésére kért fel. A telek adottságai mint korábban, itt sem teszik lehetővé, hogy a pályához szimmetrikusan el lehessen helyezni a clubházat.  A clubház modern tömegformálású, egyszerű tömegképzésű. Az alkalmazott színek az előző székház épület terveihez hasonlóan tükrözik a csapat hivatalos színeit. Az épület bizonyos kettősséget hordoz magában. A bejárati és a két oldalsó oldalon elsősorban a visszafogottabb színhasználat jellemző, megjelenik a piros, de csak kiemelő, díszítő jelleggel, az épület "civil", "városi" megjelenésű. A pálya felőli oldalon a sport funkció a domináns, a piros, mint egyesületi fő szín veszi át a meghatározó szerepet, a további két szín a kiegészítést, a kiemelést és a harmóniát szolgálja. A bejárati főhomlokzaton a bejárat hangsúlyosan kiemelt. A meghatározó emeleti motívum egyben az előtető funkciót is betölti. A főbejárati motívum az épület két oldalsó homlokzatán, kisebb hangsúllyal szintén megjelenik, kvázi "átfogja", "átöleli" az épületet. A bejárati homlokzaton a viszonylag négyzetes kiemelés mellett horizontális és vertikális motívumok találhatók. Mozgalmassá, ritmusossá téve ezzel a homlokzatot.

              █ 80241/3 - Tervezett 3D látványtervek | 1364 mVFC

Az épület helye ebben a tervezési programban átkerült a pálya túl oldalára. Ezért egy teljesen új épület született meg. Itt a meglévő adottságok miatt (meglévő, sportpálya és terület felhasználási funkciók) nem lehetett a futballpálya középvonalához illeszteni és az épületet szimmetrikusan kialakítani. A korábbi funkciói mellett felvett egyéb funkciókkal is bővült az épület. Ezáltal utánpótláskorú nemzetközi szintű rendezvények lebonyolítására is alkalmassá vált. Az épület elhelyezés alapkoncepciója is megváltozott, a nézőteret is magába foglaló épületet a jelenlegi nézőtér elbontása után annak helyére, azaz a pálya délnyugati oldalára került. A korábban tervezett épülethez képest itt sokkal kedvezőbb arányú épületet lehet létesíteni, jelentősen növelhető az épületszélesség, így az alapterület növelése mellett kisebb hosszúságú épület létesíthető. A/B arány sokkal kedvezőbb, ami pozitívan hat a belső térszervezési lehetőségekre is. Mindamellett nem lesz pince, földszint plusz emeletes kialakítású épület valósulhat meg. A kispadok jelen esetben a pálya túloldalán az épülettel szemben, különálló fedett szerkezettel valósulnak meg. A gúla logó és a feliratok megmaradtak. Az épület elegáns, helyenként táblás burkolattal díszített. 

              █ 80241/2 - Tervezett 3D látványtervek | 1102 mVFC

Az elvi vázaltot teljesen átterveztem a megváltozott igényeknek megfelelően. A meglévő sportpálya/játéktér minimális pozíciójának mozgatása mellett az épület a pálya északkeleti oldalára épül, hosszanti elrendezésű, pince+földszint+emelet kialakítású épület. A sportlétesítmény közvetlen az utcafronton helyezkedik el. Itt létesültek közvetlen bejáratok az épületbe, egymástól távol elhelyezve mind a hazai és vendég játékos bejáratokat, amik külön lépcsőházzal is rendelkeznek. Az emeleti lelátók szintén szeparálva lettek kialakítva. Ebben a variációban a játékos kispadok szerves részét képezik az épületnek.  Az épület alapszíne fehér lett, ehhez kapcsolódnak a különböző szerkezetek eltérő színei. A belső oldal színezése kicsit „sportosabb”, nagyobb mértékben jelenik meg a piros. Feliratok és logók az utcafronti és a játéktér felőli oldalon is jól látható módon megjelennek. Önálló motívumként a VFC logó térbe állított változata (gúla formájában) is megjelentettük, belülről fénycsövekkel megvilágítottan. 

              █ 80241/1 - Tervezett 3D látványtervek | 978 m2 - VFC - Elvi vázlat 

Elvi vázlattervek a lehetséges elrendezés bemutatására. Az épületen erőteljes club színek alkalmazása.  
Vecsési Futball Club | 
Vecsés - 80241 - VFC / Vecsés Önkormányzata

Tervezés jellege: Új épület tervezése

Alapterület:  688 m2 - VFC Székház, 268 m2 - Lelátók
Épületszintek száma: 2 • FSZ+EMELET
Telek lejtése: Síknak mondható                     
Kivitelezési fok: Tervezés alatt / kivitelezés előtt áll
                            

Tervező: Fazekas Miklós
építész, minősített passzívház tervező, tartószerkezet tervező, műszaki ellenőr  
Leírás:
A Megrendelők szeretnék a városlakók és a futballclub igényeit is egyaránt megvalósítani, ezért az aktuális  lehetőségekhez mérten több variáció is készült. 
Telepítés: Az 1-2-3 változatok a Vecsés központjában lévő meglévő sportpálya területére lettek tervezve, míg a 4-5 egy új helyszínen, a város szélén létesített futballpályákhoz készült.  
Az épületek mindegyikében elkülönülnek a hazai és a vendég csapatok öltözői a szükséges egyéb helységekkel, szurkolói lelátóival és a kispadokkal. A tervek mindegyike a Magyar Labdarúgó Szövetséggel egyeztetve készült, a terveket jóváhagyták. Az épületek alkalmazkodtak a telek adottságaihoz és a Megrendelők igényeihez. A külső tömegformában modern és minimalista stílusirányzat volt a mértékadó. Az épületek bizonyos kettősséget hordoznak magukban. Az alkalmazott színek a Vecsési Futball Club hivatalos színei (piros-fekete-fehér) az épületeken némi módosítással, a fekete szín anrtacitra cserélésével jelenik meg. A bejáratok minden esetben kiemeltek. de elsősorban a visszafogottabb színhasználat jellemző, az épület "civil", "városi" megjelenésű. A legutóbbi kivételével a pálya felőli oldalon a sport funkció a domináns. A piros, mint egyesületi fő szín veszi át a meghatározó szerepet, a további két szín a kiegészítést, a kiemelést és a harmóniát szolgálja. Az épületekben helyet kapott a hazai és vendég öltözők és ezekhez tartozó helységek mellett, egy szolgálati lakás, és egy vendéglátó egység is. 

Építészirodám a megfelelő választás lehet az Ön számára amennyiben profi tervezőkkel szeretne együtt dolgozni, 

és ha úgy érzi, hogy minőségi munkát szeretne látni háza kivitelezésében!

Közösségi média
Copyright  ©  2012-2024  FM-design stúdió Építésziroda | A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! Minden jog fenntartva!