Műszaki ellenőrzés

 A helyszíni minőségbiztosítás a kivitelezés alatt

 A műszaki ellenőr az Ön képviselője az építőipari tevékenység, vagyis a kivitelezés helyszínén.  

Ügyfeleimmel a tervezés hónapjaiban kialakul egy bizalmi, jó kapcsolat, ami a kivitelezési szakaszban is folytatódik tovább.
Az építkezés alatt is az Ő érdekeiket képviselve egy hibamentes kivitelezés lebonyolításában segédkezem, míg az adott projekt meg nem valósul. Természetesen legjobb tudásommal és felkészültségemmel végzem a műszaki ellenőri tevékenységet és segítem Önt akkor is, ha a tervdokumentációt nem irodánk készítette el.

 Kinek ajánlom  

Aki szakmai tudással nem rendelkezik és a kivitelezőre bízza épülete megvalósítását.
Azon építkezőnek, aki biztosítani szeretné a kivitelezés minőségének folyamatos ellenőrzését.
Ha Ön szeretné, hogy az építési-kivitelezési munkára kötött szerződés a kivitelezővel a megfelelő mennyiségben és minőségben valósuljon meg, érdemes műszaki ellenőrt alkalmazni.
Ajánljuk, ha Ön sem szeretne többet költeni a kivitelezés alatt, mint az előre betervezett. Egy műszaki ellenőr sokat tud spórolni Önnek, ugyanakkor minőségileg kifogástalan megoldásokkal épül fel a tervezett épület.
Tudta? 
Ha a tervező egyben a műszaki ellenőre is az épületnek:

A kettő nem zárja ki egymást, sőt! Mindkét jogosultsággal rendelkezem. A legjobb választás lehet még abban az esetben is mikor komplett kiviteli tervekkel rendelkezik az épület. Akkor is merülhetnek fel a kivitelező részéről további kérdések. Alap esetben sokféle szerkezet és megoldás létezik ugyanarra a megoldandó helyzetre/problémára. Amik megváltoztatása után más eredmények születnek. Ez lehet jó, lehet ugyanolyan, de lehet rossz megoldás is. Ha a tervező és a műszaki ellenőr személye azonos, ezáltal biztosítva van, hogy valóban változtatás nélkül és ténylegesen a tervek szerint készüljön el a tervezett épület, azokkal az anyagokkal és minőségben, ahogyan a kezdetektől megálmodtuk. 

Nagyobb beruházásnál szakmánként külön. Műszaki ellenőr csak a vonatkozó névjegyzékben szereplő személy lehet.

A kivitelezés teljes folyamatában ellenőrizni a kivitelezési dokumentáció maradéktalan betartását.

Ellenőrizni, elősegíteni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.

A építési-szerelési munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíteni az építési beruházást. Az Ön igényeinek megfelelő gazdaságos és szakszerű megvalósítást.

Fontos feladatom a hibák és hiányosságok megelőzése is. Ennek megállapításhoz megfelelő szakmai tudással és gyakorlattal is rendelkezem. 

Kivéve, amikor törvényi előírás által kötelezően alkalmazandó műszaki ellenőr, ott a tevékenységi kör és a közreműködés mértéke alapvetően meghatározott.
 

Egyéb esetben a Megrendelő igényeinek megfelelően a legalapvetőbb műszaki ellenőrzéstől kezdve, egészen a teljes körű ellenőrzésig és ezek kombinációjával is lehetséges a munka elvégzése. Ez egyedi megállapodás kérdése.


Legalapvetőbb: A legfontosabb munkarészekre korlátozódik. Ezek a szerkezetépítési fázisok műszaki ellenőrzésére terjed ki. A munkafázisok: alapozás, függőleges teherhordó szerkezetek (fal, pillér), födém, fedélszék ellenőrzése.

Teljes körű: klasszikus értelemben vett műszaki ellenőri tevékenység, amely kiterjed
- a tervdokumentáció áttekintésére (nem tervellenőrzés, az más)
- a tendereztetésben való közreműködésre (a kivitelező kiválasztására)
- az építési szerződés elkészítésében való közreműködésre, az építés felügyeletére (rendszeresen)
- a beépítésre kerülő építési anyagok minőségi igazolásának (teljesítménynyilatkozatok) kérésére
- építési napló ellenőrzésére, átadás-átvételi eljárásban való közreműködésre, stb. egészen a műszaki átadás-átvételig.
- garanciális javítások érvényesítésénél

Aki minden esetben az Ön képviselője a projekt teljes megvalósítása alatt, a megbízatása szerint.  

⇒  Már a tervezési fázisban segíthet a műszaki ellenőr azzal, hogy esetenként részt vesz a tervezővel való egyeztetéseken. Van olyan tervező, akinek mindkét jogosultsága megvan, (lásd. irodánkat) a kivitelezésben is jártas így egy kézbe összpontosul a munka.

⇒  A kiviteli tervek készítésekor is nagy segítség a szaktudása. Fontos, az épület, ne kerüljön többe, mint amennyiből optimálisan meg lehet azt valósítani.

⇒  Egy beruházás előkészítése során is igénybe vehető a műszaki ellenőr ismeretei. A munkák megversenyeztetése, ajánlatok bekérése, szakszerű értékelése, összehasonlítása. A szerződések előkészítése, a kivitelező kiválasztása is mind nagy tapasztalatot igényel a jogi és műszaki ismeretek megléte mellett.  

⇒  Ha már a kivitelezés helyszínén vagyunk a műszaki ellenőr feladta itt is az építtető érdekeit képviselni! Ő ellenőrzi a kivitelezés terveknek való megfelelését, észrevételezi a tervektől való eltérést, építési hibákat és minden problémát. Figyel többek közt a kivitelező munkája mellett a szerződések betartására, a pénzügyi ütemezésekre is, stb.

⇒  Garanciális érdekképviselet. Az úgynevezett műszaki átadás-átvétellel zárul le a műszaki ellenőr munkája, de a szükség esetén lehet rá számítani az esetlegesen felmerülő garanciális ügyek lebonyolításánál is. 

Különösen fontos a minőségbiztosítás, a műszaki ellenőrzés megléte ezeknek az épületeknek a kivitelezése során. Műszaki ellenőrként figyelemmel kísérem azt, hogy a helyszínen valóban a részlettervek gyakorlatba történő pontos átültetése történik-e meg. Ehhez szakmai képzettséggel és hozzáértéssel rendelkezem és a kollégák is tapasztalt szakemberek. Az Ön számára kizárólag a megfelelő műszaki ellenőrzés nyújtotta minőségbiztosítás adhat bizonyosságot az energiatudatos épület minőségi kivitelezéséről, vagy a passzívház-minőség betartásáról. A műszaki ellenőr alkalmazása biztosítékot jelent a tervezett épületenergetikai besorolás eléréséhez.

    A helyszíni minőségellenőrzés leglényegesebb elemei:

⇒ A teljes „termikus burok”, valamint ennek vezetékek és csatornák általi áttöréseinek légzáró kialakítása

⇒ Minden épületszerkezeti részlet hőhídmentes kialakítása, különös tekintettel a csatlakozó szerkezetekre és külső nyílászárókra

⇒ Az egész gépészet minőségellenőrzése

⇒ Nyomástesztek elvégzése a légzárás ellenőrzésére az egész építés során

⇒ Szellőztetőcsatornák és melegvíz-vezetékek megfelelő hőszigetelése

⇒ A szellőztetőkészülék hozzáférésének biztosítása szűrőcsere, légáramlások beállítása stb. elvégzéséhez

Törvény szabályozza, hogy milyen résztvevő kötelező az épület megvalósításánál. Szerepeik szerint különböző tevékenységet folytatnak, faladatokat látnak el. Mindhárom tevékenységet csak bejegyzett végzettséggel végezhető személy láthatja el. Röviden ismeretem a tevékenységüket: 

Felelős műszaki vezető: Az építkezés felelős vezetője, tevékenységének irányítója. Általában a kivitelező megbízottja az Ő alkalmazásában áll, de lehet külsős személy is. Napi szinten ott van az építkezésen, aki irányítja a mindennapi munkálatokat és a kivitelezést végző szakembereket. Kötelező alkalmazni. 

Tervezői művezető: A nevében is benne van tervezői, tehát ezt a tevékenységet a tervező végzi a kivitelezés alatt. Feladata az építész terveknek megfelelő, hibátlan házépítés elősegítése, az esetlegesen felmerülő szakkérdések megoldása. A helyszíni szemlék száma az építés alatt az igények számától függ. Alkalmazása javasolt, de általában nem kötelező.  

Építési Műszaki ellenőr: Ahogy az oldalon fentebb részleteztem a tevékenységét. Összefoglalva: a műszaki ellenőr az Ön képviselője a kivitelezés helyszínén. Feladata a kivitelezés teljes folyamatában ellenőrizni a vonatkozó szabályok és rendeletek, előírások és szerződések maradéktalan betartását. A tervdokumentáció szerinti épületmegvalósítást, minden részletre kiterjedően. Az esetleges hibás kivitelezés kijavítását. Ellenőrzi és átveszi a kivitelező munkáját, naplót vezet. Egyeztet, majd jelzi a tervező, kivitelező és Ön felé a szükséges teendőket. A kivitelezést folyamatosan, rendszeres időközönként ellenőrzi. Műszaki ellenőrt megbízni nagyobb beruházásoknál előírás és egyes esetekben kötelező, de a mai energetikai megoldások megkívánják az ellenőrzést és a minőségi kivitelezést egy családi háznál is. Ezért a fontosságára való tekintettel nagyon javasolt az alkalmazása.    

Ügyfeleim felkérésére (magánszemélyek, nagyberuházók, önkormányzatok) az oldalon bemutatott projekteken különböző mélységekben végeztem a munkám az egyes megbízások szerint. A kivitelezésben is jártas vagyok, kulcsátadással több családi ház és társasház felépítést is rám bízták. E mellett sok építkezésen jártam mint tervezői művezető vagy egyéb tevékenységek irányítója. Referenciáim közt szerepelnek több ezer négyzetméteres projektek, de családi házak is egyaránt. Ha a kivitelezést rám bízták, vagy valamilyen tevékenységben részt vettem a megbízatás szerint, az-az épület garantáltan a tervek szerint valósult meg. Nézze meg lentebb referenciáim, vagy weboldalam tartalmát, beszéljenek a képek és az ügyfél vélemények helyettem.  

Így láthat munka közben

 A kivitelezés közbeni műszaki közreműködés - Műszaki ellenőrzés - Referenciák

Városháza - Dunavarsány

914 m2
Gergőné Varga Tünde Dunavarsány Polgármesterének értékelése az elvégzett munkánkról: 
"Az FM-DESIGN STÚDIÓ szakemberei Fazekas Miklós vezetésével évek óta működik közre városunk épületeinek tervezési, műszaki ellenőri munkálataiban. 2015. októberében, 10 hónap alatt épült fel Dunavarsányban az új Városháza. A precíz, pontos, szakmailag magasan felkészült szakmai gárda munkája nélkül aligha sikerült volna egy ekkora beruházást megvalósítani ilyen rövid idő alatt. Az építkezés idején Fazekas Miklós szinte állandó jelenléte, a hibák azonnali kijavításának megkövetelése és szigorú számonkérése nélkül a határidők betartása lehetetlenné vált volna. Folyamatosan egyeztetett a megrendelővel és a kivitelezővel, szakmai tudása legjavát adta a beruházáshoz. A kivitelezés az előírt ütemben, az elfogadott műszaki és építészeti tartalommal illetve a megrendelő igényeinek maximális figyelembe vételével történt."   (2017-01-27)                     
Fotók, videó : Domán Gergő Photography, FM-design

Modern, kétlakásos lakóház - Budapest (26304)

288 m2

Modern, földszintes, lapostetős családi ház - Budapest (16305)

193 m2

Bálint Ágnes Kulturális Központ - Vecsés (80621)

2808 m2
Fotók : vecseshirek.hu, katonafoto, vojtatis, FM-design 

Ravatalozó - Felsőpakony

122 m2

Földszintes családi ház, részben alápincézve - Vecsés (18473)

177 m2

Műanyag fröccsöntő műhely, gyártócsarnok - Vecsés (40262)

122m2

Egészségház, orvosi rendelő - Dunavarsány

800 m2

Családi ház - Vecsés (27463)

153 m2

Erkel Ferenc Művészetoktatási intézmény, Zeneiskola - Dunavarsány

156 m2
Fotók : dverkelfami.hu

Családi ház - Dunavarsány

178 m2

Trianon Emlékpark - Dunavarsány (80451)

Fotók : FM-design és Domán Gergő Photography

Hatlakásos társasház - Vecsés

526 m2

Négylakásos társasház - Vecsés

328 m2

Óvoda - Dunavarsány (80312)

599 m2

Benzinkút védőtetők - Petőfibánya (40518)

Szent György Templom Történelmi Emlékpark - Inárcs 

a középkori templom rekonstruált alapfalai 

További műszaki ellenőrzések

  • Weöres Sándor Óvoda (748 m2)- Dunavarsány
  • Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (725 m2)- Dunavarsány
  • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (85 m2) - Dunavarsány
  • Lakóépület (168 m2) - Dunavarsány
  • Szivárvány Napközi otthonos Óvoda (1103m2) - Alsónémedi 
  • Műfüves pálya (20x40m) - Felsőpakony KSE Stadion
  • Mesevár Napközi Otthonos Óvoda bővítése II-III ütem - Felsőpakony
  • 9 db szelektív hulladékgyűjtő járdasziget - Dunavarsány
  • Útburkolat megerősítés - Dunavarsány Árpád u. (Kossuth - Vasútsor közötti szakasz)

Műszaki ellenőrzés - Díjszabás

Árképzés:

■ Passzívházak és energiatakarékos épületek műszaki ellenőrzésének a díja: az építési költség 3 %-tól.

■ Más esetben az árképzés függ:
- a beruházás nagyságától
- bonyolultságától
- bekerülési költségétől
- építés helyszínétől
- beruházó igényeitől

■ Minden esetben az árképzés függ, hogy a tevékenység milyen mélységben kerül megrendelésre. Ez lehet csak bizonyos építési fázisok kiterjedésére vonatkozóan ami, pl. a legalapvetőbb (alapozás, vasalás, tartószerkezet, ácsszerkezet, homlokzat, stb.) Valamint lehet teljes körűen, mindenre kiterjedően (számlákat ellenőrizni, a szerződéskötésben részt venni stb. az építkezést teljes egészében felügyelni) de, szóba jöhetnek köztes megoldások is. Egyedi megállapodás kérdése.

Díjszabásunk megállapítása történhet:

Előzetes megállapodás kérése:

■ Óradíjban, mérnök napban:
Általánosságban, rezsióradíjban számolunk a lakóházas beruházások tekintetében. Ha alkalmanként pár órát vesz igénybe a műszaki ellenőrzés ellátása, az közelít a normál rezsióradíjhoz. Míg, ha a beruházás munkáinak elvégzése több időt igényel, abban az esetben tudunk további kedvezményeket is adni az óradíjból.

■ Beruházási költség szerinti elszámolás:
A beruházási költség arányában, annak bizonyos százaléka. Az, hogy ez hány százalékot tesz ki, az nagyban függ az építkezés bonyolultságától és a beruházás nagyságától.

Járulékos költségek:

Előzetes megállapodás szerint: Külön kerülnek felszámításra /amennyiben szükséges.
Az esetlegesen felmerülő költségekről tájékoztatjuk a beruházót és tételes nyilvántartást vezetünk.

- közlekedési költségek az irodától 15 km-nél nagyobb távolságra
- az érdekelt hatóságok, közművek által felszámított illetékek, igazgatási és szolgáltatási díjak.
- többletsokszorosítás és azok kezelési és postázási költsége
- különleges igényű dokumentálás költségei (nyomda, stb.)
- a számítások dokumentálása
- kiküldetési és szállás költségek
- szakfordítói költségek
- külföldi közreműködővel kapcsolatos költségek

Műszaki ellenőrzés - Kapcsolatfelvétel

Fazekas Miklós

Fazekas Miklós


Építész
Minősített passzívház tervező
Tartószerkezet tervező
Műszaki ellenőr

Saját tervezéshez

Elsődlegesen megbízást műszaki ellenőrzésre a saját tervezett épületeimre vállalok.

Kapacitástól függően

Felkérésre, más irodák által tervezett épülethez is vállalok műszaki ellenőrzést.

Igény esetén bekapcsolódom már a tervezés folyamán, hogy megismerjem a tervezés szempontjait és jó kapcsolatot alakítsak ki az építésszel. A tervezés alatt a különböző megoldások egyeztetésével egy jó épület létrehozatalában segédkezem.
A kivitelezés folyamán a megbízatás szerint ellenőrzöm, hogy meg is valósítsák azt.

A projektet felügyelem, de ezt mindvégig az Ön érdekeinek figyelembevételével.

Árajánlat irodánkban

Műszaki ellenőri tevékenység sokfélesége és összetettsége miatt, konkrét árajánlatot az irodánkban, egy személyes megbeszélésen tudok mondani.
A konzultáción megbeszéljük a konkrét műszaki tartalmat, egyeztetünk az Ön igényeiről, majd ahhoz igazodva adom az árajánlatomat a tevékenység elvégzésére.

Várom megkeresését!

Műszaki ellenőrzés - Árajánlatkérés
Új fájlt töltök fel

Még nincs fájl feltöltve.


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!
Közösségi média
Aktualitások, 3D látványtervek, videók és fotók épületeinkről:
Copyright  ©  2012-2023  FM-design stúdió Építésziroda | A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! Minden jog fenntartva!